Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet 2021. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1-14. melléklet a 16/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelethez *