Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ezt a rendeletet 2022. június 30-ától kell alkalmazni.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1–14. melléklet a 17/2022. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez *