Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén idegenforgalmi adót (a továbbiakban: adó) vezet be.

2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 forint.

5. § (1) Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét, az eltöltött vendégéjszakák számát és a beszedett adó összegét.

6. § * 

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző