Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 23 519 409 042 Ft,

b) finanszírozási bevétele: 101 817 765 027 Ft,

c) költségvetési kiadása: 25 564 333 995 Ft,

d) finanszírozási kiadása: 91 339 447 688 Ft.

2. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóját az 1. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg.

(3) Az Önkormányzat jogi személy, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) bevételeinek elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg.

(4) A költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet határozza meg.

(5) A költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásaira vonatkozó elszámolást a 7. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg.

(8) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(9) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak elszámolását a 10. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak elszámolását a 11. melléklet határozza meg.

(11) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 12. melléklet határozza meg.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(14) Az Önkormányzat befektetett pénzügyi eszközeinek 2022. évi záró állományát a 15. melléklet határozza meg.

4. § (1) A költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványa összesen 8 433 392 386 Ft.

(2) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 16. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi maradványát elvonja. Az elvont maradvány 79 738 296 Ft összegét a Képviselő-testület az előre nem tervezett feladatok működési tartalékába helyezi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2–16. melléklet a 9/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez