Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az építményadóról szóló 41/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az építményadó alól)

„a) a magánszemély adóalany a lakhatás céljára használt lakás, lakásrész vonatkozásában,”

2. § A telekadóról szóló 42/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével mentes a telekadó alól)

„b) az a telek, amelyen lakhatás céljára használt lakás található, valamint”

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal
polgármester
Dr. Szabó Krisztián
jegyző