37/2017. (II. 23.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról * 


  Vissza az oldal tetejére
//