30/2019. (XII. 2.) KJB határozat

a Hős utca 15/A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottság létrehozásáról

(8 igen, egyhangú határozattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 74. §-a alapján a következőket rendeli el:

1. A Közjóléti Bizottság a Hős utca 15/A-B társasházat érintő ügyekkel foglalkozó albizottságot (a továbbiakban: Albizottság) hoz létre.

2. Az Albizottság feladata a Hős utca 15/A-B társasház helyzetének folyamatos nyomon követése, a társasház helyzetének rendezésével kapcsolatban felmerülő kérdések megtárgyalása, javaslatok megfogalmazása.

3. Az Albizottság

a) elnöke: Papp Zoltán,

b) tagja:

ba) Stemler Diána és

bb) Gál Judit.

4. Az Albizottság működésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendeletnek a bizottság működésére vonatkozó szabályait az 5-7. pontban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

5. Az Albizottság ülését az elnök telefonon vagy e-mail útján is összehívhatja a meghívó közlésétől számított 5 órán túli időpontra. Az Albizottság ülését akkor lehet megtartani, ha azon az elnök és mindkét tag jelen van.

6. Az Albizottság a Hős utca 15/A-B társasházat érintő feladatkörében jogosult bármely kérdést előterjesztés benyújtása nélkül napirendjére venni és megtárgyalni.

7. Az albizottság üléseiről hangfelvétel, valamint a lényegi tartalmat összefoglaló egyszerűsített jegyzőkönyv készül.

8. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//