67/2019. (III. 21.) KÖKT határozat

a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról * 


  Vissza az oldal tetejére
//