235/2019. (VI. 27.) KÖKT határozat

a Kocsis Sándor Sportközpont alapító okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(15 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el.

1. * 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat 2019. június 28-án lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//