15/2020. (I. 23.) KÖKT határozat

a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak kijelöléséről

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány felügyelőbizottsága elnökének dr. Mátrai Gábor Imrét, a felügyelőbizottság tagjának Molnár Róbertet és Stemler Diánát kijelöli.

2. Ez a határozat 2020. február 1-jén lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//