18/2020. (I. 23.) KÖKT határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat módosításáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 4. pontját visszavonja.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő egyes ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló 134/2018. (IV. 19.) KÖKT határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. és 2. pont végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.”


  Vissza az oldal tetejére
//