355/2020. (XII. 22.) polgármesteri határozat

a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló 224/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat visszavonásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló bérbeadott nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emeléséről szóló 224/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozatát visszavonom.

Határidő: azonnal

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián

jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//