396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozat

a Kőbányai Gesztenye Óvoda engedélyezett létszámáról

(13 igen, egyhangú szavazattal)

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gesztenye Óvodában az alkalmazottak álláshelyszámát az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. A Képviselő-testület egy fő gyógypedagógus státuszra 1 107 332 Ft (963 215 Ft személyi juttatás, valamint 144 117 Ft munkaadót terhelő járulékok) összegű fedezetet biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 9. sora terhére.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

4. Ez a határozat 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 396/2021. (VIII. 26.) KÖKT határozathoz

A Kőbányai Gesztenye Óvoda álláshelyszáma

A B C


1.


Munkakör
Alkalmazotti álláshelyszám
2021.
augusztus 31-éig
Alkalmazotti álláshelyszám
2021.
szeptember 1-jétől
(fő) (fő)
2. Óvodapedagógus 12 12
3. Gyógypedagógus 2 3
4. Pszichológus 0,5 0,5
5. Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 5 5
6. Pedagógiai asszisztens 2 2
7. Óvodatitkár 1 1
8. Technikai munkatárs 2 2
9. Összesen: 24,5 25,5

  Vissza az oldal tetejére
//