123/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által fenntartott óvodák alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséról szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a következőket rendelem el:

1. A Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Csodapók Óvoda, a Kőbányai Gépmadár Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gézengúz Óvoda, a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Hárslevelű Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Kiskakas Óvoda, a Kőbányai Mászóka Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Rece-fice Óvoda és a Kőbányai Zsivaj Óvoda alapító okiratát módosítom akként, hogy az alapító okiratokban 4.5. pont helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által meghatározott Budapest X. kerületi utcanévjegyzék szerint.”

2. Az 1. pont szerinti alapító okiratokon a Magyar Államkincstár honlapján közzétett hatályos alapítóokirat-formanyomtatvány alapján szükséges formai változások átvezetését, a módosító okiratok aláírását, valamint megküldését a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés céljából elrendelem.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző


  Vissza az oldal tetejére
//