34/2022. (XII. 13.) KKB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(5 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 34/2022. (XII. 13.) KKB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

A Budapest X. kerület, Akna utca, Gránátos utca, Tárna utca, Jászberényi út, Kozma utca, Meténg utca, Csucsor utca, Harangláb utca, Kozma utca, Újhegyi út és Maglódi út által határolt terület kerületi építési szabályzatának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

Március

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és 7 önálló kerületépítési szabályzat egységbe foglalásának programjavaslata

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Főépítészi Osztály vezetője

Április

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Május

1. Fás szárú növények fajtájának és az ültetés helyének kijelölése

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Június

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

Fás szárú növények fajtájának és az ültetés helyének kijelölése

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Szeptember

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Október

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

November

Fás szárú növények fajtájának és az ültetés helyének kijelölése

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

December

1. Tájékoztató a 2023. évi környezetvédelmi szemléletformáló és kerületszépítő akciókról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

3. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//