55/2022. (XII. 13.) KVB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(4 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Költségvetési Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 55/2022. (XII. 13.) KVB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Február

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének bizottsági véleményezése

Előterjesztő: a Bizottság elnöke

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

Március

1. A kiemelt sportszervezetekkel kötendő, egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződések jóváhagyása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

2. A kulturális, művelődési és ifjúsági feladatellátáshoz kapcsolódó, egymillió forintot meghaladó pénzeszközátadásról szóló szerződések jóváhagyása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője

Április

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Május

Tájékoztató a Költségvetési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Június

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Szeptember

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

Október

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

November

Nincs előre tervezett átruházott hatáskörben tárgyalandó napirendi pont.

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. Tájékoztató a Költségvetési Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője


  Vissza az oldal tetejére
//