196/2022. (XII. 15.) GB határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2023. évi munkatervéről

(7 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 2023. évi munkatervét az 1. melléklet határozza meg.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 196/2022. (XII. 15.) GB határozathoz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2023. évi munkaterve

Január

1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

Február

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2022. IV. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Március

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Április

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Május

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2023. I. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. Tájékoztató a Gazdasági Bizottság határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: a jegyző

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Június

1. A „Földgázenergia beszerzése 2023.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Júliusi tanácskozási szünet

Augusztus

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2023. II. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Szeptember

1. A „Villamos energia beszerzése a 2024. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Október

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

November

1. Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti jogviszonyának 2023. III. negyedéves alakulásáról

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

December

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2024. évi munkaterve

Előterjesztő: a polgármester

Szakmai felelős: a Jegyzői Főosztály vezetője

2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása

Előterjesztő: a szakterületért felelős alpolgármester

Szakmai felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója