221/2022. (VI. 23.) KÖKT határozat

a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról

(16 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (PIR: 823137) alapító okiratát módosítja akként, hogy az

a) 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. szám alatti telephely címe 1101 Budapest, Gyöngyike út 4. számra változik és összevonásra kerül a Pongrác Közösségi Ház telephellyel,

b) 1101 Budapest, Kőbányai út 47. szám alatti Fogászati rendelő telephely címe 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. számra változik,

c) 1108 Budapest, Újhegyi sétány 12. szám alatti Védőnői Szolgálat, az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. szám alatti Gyermekfogászati rendelő és az 1108 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78. szám alatti Orvosi rendelő új telephelyek felvételre kerülnek az alapító okiratba, valamint az

d) 5.1. pontban a vezető megbízási rendjét az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok alapján határozza meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okiratát módosító okirat aláírására, valamint a változás Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére
//