334/2022. (XI. 17.) KÖKT határozat

a Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek irányadó bérleti díjáról

(17 igen, egyhangú szavazattal)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el:

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek és területek bérleti díjának irányadó mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága, valamint a polgármester a bérleti díj megállapításakor az 1. pont szerinti irányadó bérletidíj-mértéktől különösen indokolt esetben eltérhet.

2. Ez a határozat 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 334/2022. (XI. 17.) KÖKT határozathoz

A B

1.

A helyiségek és területek fajtái
Bérleti díj irányadó mértéke
(Ft/m
2/év + áfa)
2. főútvonalon lévő földszintes, utcai bejáratú helyiség 13 597
3. főútvonalon lévő belső megközelítésű helyiség 10 534
4. nem főútvonalon lévő földszintes, utcai bejáratú helyiség 9786
5. nem főútvonalon lévő, belső megközelítésű helyiség 5858
6. utcai bejáratú pincehelyiség 4418
7. belső megközelítésű pincehelyiség 2848
8. tároló a Kolozsvári utca 29-31. számú lakóépületben 2036
9. garázs 10 806
10. gépjárműbeálló a Kolozsvári u. 29-31. számú teremgarázsban az épületben lakást bérlők részére 5315
11. gépjárműbeálló a Kolozsvári u. 29-31. számú teremgarázsban a nem az épületben lakók részére 10 806
12. gépjárműbeálló lakóingatlan udvarán az épületben lakást bérlők részére 2060
13. gépjárműbeálló lakóingatlan udvarán a nem az épületben lakók részére 5315
14. felépítmény alatti terület 2350
15. ipari tevékenység céljára hasznosítandó terület 1320

  Vissza az oldal tetejére
//