Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2000. (I. 26.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a, pontjában kapott felhatalmazás alapján az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet 2000. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

A rendelet 1. §-a szerinti módosítás:

Melléklet

2. számú melléklet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott nevelési - oktatási intézményekben 2000. február 1-jétől alkalmazandó napi intézményi térítési díjak 12%-os ÁFA-val a következők:

Bölcsődei 3 x étkezés 170,-
Óvodai 3 x étkezés 170,-
Általános iskolai 3 x étkezés 210,-
Általános iskolai ebéd 144,-
Középiskolai ebéd 152,-
Gyógypedagógiai intézményben -3 x étkezés 208,-
- ebéd 146,-