Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2000. (IV. 3.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 169. § (2) bekezdésének végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról, valamint területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 3/1995. (III. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról, valamint területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 3/1995. (III. 21.) ök. rendelet 18. §-a az alábbi 18/A. paragrafussal egészül ki:

„18/A. § A külön jogszabályban meghatározott csendháborítás szabályértésen túl szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 18. §-ában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.”

A parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 6/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. § A parlagfű elterjedésének visszaszorításáról szóló 6/1996. (IV. 2.) ök. rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 3. §-ában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.”

Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 9/1999. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. § Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetéséről szóló 9/1999. (III. 22.) ök. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000,- Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a jelen rendelet 4., 5-6. §-tól eltérő időben és módon végzi a kerti hulladék égetését.”

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 19/1999. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 19/1999. (VI. 3.) ök. rendelet (a továbbiakban: Ök.r.) 4. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A lakótelepen, lakó- illetve családi házas övezetben, szervizutakon, közlekedési utakon, parkosított területeken 3,5 t. össztömegűnél nagyobb gépjárművek, kamionok, haszonjárművek, traktorok parkolása tilos. Kivételt képez, ha ezt magasabb rendű jogszabály (KRESZ) megengedi.

Ezen gépjárműveket csak az e célra kijelölt parkolókban szabad elhelyezni.

A külön jogszabályban meghatározott környezetvédelem szabálysértésen túl, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki ezen előírásokat megszegi.”

5. § Az Ök.r. 6. § (1) bekezdése a következőre változik:

„Szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki közterületen, a közterülethez közvetlenül kapcsolódó kapualjban, átjáróban szeszes italt fogyaszt.”

6. § Az Ök.r. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A külön jogszabályban meghatározott természetvédelmi szabálysértésen túl szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a parkot, ligetet, sétányt, játszóteret, és egyéb más zöld területet (fasori sáv, útpályát osztó-, terelő zöldfelület, utat kísérő zöld felület, patak és tópart) meg nem engedett módon vagy célra használ.”

7. § Az Ök.r. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a közhasználatú, valamint az egyéb zöldterületen az állatokat, madarakat bármely eszközzel zavarja, a fészket rongálja, a tojásokat és a fiókákat kiszedi, kiírtja.”

8. § Az Ök.r. 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a közterületen, valamint a közhasználatú és egyéb zöldterületen, illetve közkifolyónál, közkútnál járművet mos.”

Az állattartás rendjéről szóló 35/1999. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

9. § Az állattartás rendjéről szóló 35/1999. (XII. 2.) ök. rendelet 27. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki a jelen rendelettel az állat- és ebtartás rendjére előírt szabályokat megszegi.”

Az önkormányzat jelképei valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

10. § Az önkormányzat jelképei valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az önkormányzat címerét, zászlóját (lobogóját), valamint a „Rákospalota”„Pestújhely”„Újpalota” név megjelölést és ezek ragozott változatait, az e rendeletben foglalt rendelkezésektől, illetve a kiadott engedélytől eltérően vagy közösséget sértő módon használja.”

11. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően elkövetett szabálysértésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 19/1999. (VI. 3.) ök. rendelet 11. § (2) bekezdése, ezzel egyidejűleg az (1) bekezdés számozása elhagyásra kerül.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester