Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelete * 

az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kerület polgárai által 2001. március 15-én a kerület önmegbecsülése és méltósága megjelenítése céljából a mindenkori polgármester részére adományozott ezüstláncra tekintettel a 31/1999. (XI. 1.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint egészíti ki:

1. § Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Az önkormányzat jelképei a címer, a zászló, továbbá a polgármesterség jelképe a polgármesteri lánc.”

2. § Az R. a 7. §-t követően a következő címmel és 7/A. §-sal egészül ki.

A polgármesteri lánc és talár

7/A. § (1) A mindenkori polgármesternek a polgármesteri láncot és a talárt viselni kell a Polgármesteri Hivatalban:

a) a nemzeti ünnepekről történő megemlékezéseken,

b) a kerület hivatalos ünnepein,

c) a képviselő-testület alakuló és ünnepi ülésein,

d) a testvérvárosi vezetői szintű delegációk fogadásakor,

e) a külföldi delegációk fogadásakor,

f) a hazai és nemzetközi konferenciákon.

(2) A mindenkori polgármester által a polgármesteri lánc és talár egyéb kiemelkedő ünnepeken, rendezvényeken is viselhető, a polgármester döntése alapján.

(3) A polgármesteri láncot és a talárt a Polgármesteri Hivatalban biztonságosan, a jelképhez illő módon kell tárolni és őrizni.

(4) A polgármesteri lánc méltóságának megfelelő módon esetenként közszemlére tehető.

(5) A (3) és (4) bekezdésben előírtakról a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület alakuló ülésén a polgármesteri láncot és talárt a jegyző adja át az újonnan megválasztott polgármesternek.

(6) A polgármesteri lánc a polgármester nemzetközi konferencián történő részvétele esetén a polgármester döntése és felelőssége alapján külföldre szállítható. Ebben az esetben a polgármester köteles a lánc őrzéséről, biztonságáról gondoskodni.

(7) A polgármesteri lánc és a talár leírását a jelen rendelet melléklete tartalmazza.”

3. § A jelen rendelet 2001. április 15-én lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet

Az adományozók felsorolása, a polgármesteri lánc leírása

A polgármesteri lánc leírása

A polgármesteri lánc anyagában ezüst, 527 gramm összsúlyú, 20 összekötő és 21 lapos láncszemmel összefogott, 18 sima és vésett ezüstlapból áll. Hossza 530 mm. A láncszemekhez 14 sima, 10x30 mm-es ezüstlap kapcsolódik, amelyekhez a viselési irányból jobboldalon 40x80 mm-es lapon Újpalota felirattal a toronyház sziluettje, a bal oldalon Pestújhely felirattal azonos lapnagyságban az „öregtemplom” nyomata látható. Ezekhez két sima lappal egy 60x40 mm-es lapon Rákospalota felirattal a városháza és előtte a hősi emlékmű dombornyomása látható. Ehhez illeszkedik két láncszemmel egy 60x70 mm-es lapon a kerület címere és Budapest XV. ker. Polgármester felirattal.

Az ezüstlapok hátoldalán az adományozók neveinek vésete látható a következő sorrendben:

A polgármesteri lánc kis lapjai hátoldalán az alábbi adományozók kerültek feltüntetésre:

1. Pusztai család

2. VÉNUSZ-ZITA

3. MALAKY család

4. Víg Kalmár Vendéglő

5. ÉSZAK-PESTI No5 Kft

6. Palotai Üveges Kft

7. Palota Holding Rt

8. Mátyás Vendéglő (Vadasi család)

9. Szécshy István díszpolgár

10. XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

11. Rákospalotai Gazdakör

12. Károly Róbert Szakközépiskola

13. Polgári Érdekképviseleti Egyesület

14. Urbán és fiai Kf

A polgármesteri lánc nagy lapjai hátoldalán az alábbi adományozók kerültek feltüntetésre:

RÁKOSPALOTA részéről

1. Jármű Rt Bázis 94. Kft. Forgács József

2. MISTER Sörház Bódis Lajos

3. Rákospalotai Ipartestület Juhász Sándor elnök

PESTÚJHELY részéről

1. COLORTEX-HAUER család

2. B.K.I.K. XV. kerületi tagcsoport Siklósi család

3. UNILEVER Kft

4. PALOTA-GARAGE Kft - Gregorits család

- Jankovics család

- Fodor család

ÚJPALOTA részéről

1. FM Kft Franyó-Maros

2. FERROGLOBUS RT

A polgármesteri lánc központi címer hátoldalán az alábbiak kerültek feltüntetésre:

1. Palota polgáraitól, vállalataitól, vállalkozóitól, egyesületeitől.

2001. március 15.

A talár leírása

A talár színében mélykék, bal oldalán elől a kerület címerével hímzett, egy míves kapoccsal összefogott, gallérozott, szabott bársony felöltő.