Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2002. (VI. 5.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a, pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet 2002. június 14-én lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 16/2002. (VI. 5.) ök. rendelethez * 

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2002. június 14-től alkalmazandó intézményi térítési díjak a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás - 3 x étkezés 184,-
Óvodai ellátás - 3 x étkezés 194,-
Általános iskolai ellátás - 3 x étkezés 240,-
Általános iskolai ebéd 164,-
Középiskolai ebéd 172,-
Fogyatékosokat nevelő-oktató intézményben - 3 x étkezés 236,-
ebéd 166,-
Nyári napközis tábor - 3 x étkezés 240,-
ebéd 164,-