Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2002. (VII. 3.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a, pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5. § E rendelet 2002. szeptember 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 25/2002. (VII. 3.) ök. rendelethez * 

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési – oktatási intézményekben 2002. szeptember 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás – 3 x étkezés 202,-
Óvodai ellátás – tízórai: 37,-
– ebéd 144,-
– 3 x étkezés 215,-
Általános iskolai ellátás – tízórai 42,-
– ebéd 183,-
– 3 x étkezés 267,-
Középiskola – ebéd 190,-
Nyári napközis tábor – tízórai 42,-
– ebéd 180,-
– 3 x étkezés 264,-