Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2002. (IX. 30.) önkormányzati rendelete * 

a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 4. § (9) bekezdése.

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester