Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (IX. 29.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás, valamint Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 1) és a 36/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 2) önkormányzati rendeleteinek keretei között az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 2. § (5) bekezdése az alábbira változik:

„E rendelet 36-39. §-aiban meghatározott bérbeadói (tulajdonosi) jogok érvényesítése érdekében a feladatok szerződésen alapuló teljesítőjeként, az ingatlankezeléssel megbízott kezelőt kell érteni.”

2. § Az R. 39. § (1) bekezdésében a „kezelő” szó „bérbeadó”-ra változik.

3. § (1) A 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A bérlő jelen rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tarifarendszer szerint köteles bérleti díjat fizetni. Pályázat útján, vagy a jelen rendelet 2. sz. mellékletének IV/2 pontja alapján keletkezett bérleti díj napi mértékétől a TVKB legfeljebb 80%-os mértékben térhet el.”

(2) Az R. 48. §-a, új (8) bekezdéssel egészül ki:

„Film és TV felvétel céljára történő bérbeadásról lakás, és nem lakáscélú helyiség esetén a polgármester dönt.”

4. § A 26/2003. (VI. 30.) rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2003. október 1-én lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 30/2003. (IX. 29.) ök. rendelethez

2. sz. melléklet a 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelethez

Javaslat a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérletidíj megállapításának rendjéről
Bérleti alapdíj: 700,- Ft/m2 + ÁFA/hó (a IV.2. kivétel)

Övezeti besorolás
Kiemelt I. Kiemelt II. Kiemelt III.
I. KERESKEDELEM
I./1. Alapvető élelmiszercikkek, tej, kenyér, pékáru, hús-és hentesáru 0,9 0,7 0,5
I./2. Egyéb cikkek árusítására szolgáló pavilon, vegyes élelmiszer árusítás 1,5 1,25 1
ide kell sorolni a kézből történő árusítást is (személyenként max. 1 m2
I./3. Élvezeti cikkek 2,5 2 1,5
palackozott és dobozos alkoholtartalmú italok (helyben fogyasztás nélkül), dohányáru, kávé stb.
II. SZOLGÁLTATÁS
II./1. Alapvető szolgáltatás 0,9 0,7 0,5
cipőjavítás, ruhatisztítás, ruhajavítás, órás, kulcsmásolás, látszerész, köszörűs, szemfelszedés, patentozás, esernyő-zippzár javítás, hűtőgép javítás, állatorvosi tevékenység
II./2. Szolgáltatás 1,5 1,25 1
férfi és női fodrászat, pedikűr, iroda, híradástechnika, háztartási kisgépjavítás, gumijavítás, autószerelő műhely, sokszorosítás, manikűr, kozmetika, ötvös stb.
II./3. Egyéb szolgáltatás 2,2 2 1,8
videotéka, foto, kozmetika, solarium, kutya-macska kozmetika, iroda stb.
II./4. I. kategóriás játékterem 5 5 5
III. VENDÉGLÁTÁS
III./1. Szeszmentes vendéglátó üzletek 1,5 1,25 1
pecsenyés, kifőzés, büfé, cukrászda, lángos, rétes stb.
III./2. Melegkonyhás vendéglátó üzletek, vendéglői előkert, terasz 1,8 1,6 1,4
vendéglő, ételbár, söröző, pizzéria, alkoholt is árusító cukrászda stb.
III./3. Melegkonyha nélküli vendéglátó üzletek (italboltok) 3 2,5 2
eszpresszó, borozó, bár, sörsátor stb. Ebbe a kategóriába kell sorolni a III./2 kategóriás tevékenységet, ha nyerőautomatát is üzemeltet!
III./4. Melegkonyha nélküli vendéglátó üzletek (italboltok) 4 3 2,5
ebbe a kategóriába kell sorolni a III./3 kategóriás tevékenységet, ha pénznyerő automatát is üzemeltet
IV. EGYEBEK
IV./1. Tároló, raktár, óvóhely 0,6 0,5 0,4
IV./2. Film és TV felvétel (Ft/nap/m2) 1 0,9 0,6