Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2003. (IX. 26.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota -Pestújhely - Újpalota név használatáról szóló a 15/2000. (IV. 3.) ök. rendelettel és a 8/2001. (IV. 2.) ök. rendelettel módosított 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelet 2. § szerint az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota név használatáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja az alábbiakra módosul:

a) az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kerületi kisebbségi önkormányzatok és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat által használt körpecséten, a hatósági eljárás kivételével,

b) az Önkormányzat szervei, intézményei, gazdasági társaságai, a kerületi kisebbségi önkormányzatok és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, a polgármester alpolgármesterek, képviselők, jegyző, aljegyző részére rendszeresített levélpapírok fejlécén, illetve borítékán, továbbá névkártyáin és arcképes igazolványain,”

2. § A rendelet 2003. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester