Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2003. (XII. l.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, a 30/2003. (IX. 29.) *  ök. rendeletével módosított 26/2003. (VI. 30.) *  sz. ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás, valamint Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 1) és a 36/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 2) önkormányzati rendeleteinek keretei között az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) sz. ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 56. §-a az alábbi (5)-(7) bekezdéssekkel egészül ki:

„(5) Az Ltv. 77. §-ával érintett bérlők esetében fel kell mondani azoknak a helyiségeknek a bérleti szerződését, amelyekben:

a) az építési övezeti besorolásnak nem megfelelő tevékenységet vagy szolgáltatást végeznek,

b) a bérlő a 2004. január l-e után az e rendelet 42. § (2) bekezdése szerinti bérleti díjat nem fogadja el,

c) a bérlő a helyiséget nem rendeltetésszerűen használja,

d) a bérlő nem tett, vagy tesz eleget fizetési kötelezettségének,

e) amennyiben a bérlő nem fogadja el a határozott szóló bérleti szerződést.

(6) Fel kell mondani az (5) bekezdés szerinti helyiségbérleti szerződést legkésőbb a jogerős bontási határozat kiadásakor, ahol a helyiség bontással érintett épületben található.

(7) Az Ltv. 77. §-ával érintett bérlők esetében határozott idejű, illetve a jelenlegi bérleti szerződésnél nem terhesebb feltételekkel kell megkötni a helyiségbérleti szerződést, ha a 2004. január l-től esedékes, arányos helyiség bérleti díjemelést elfogadták.”

2. § Ez a rendelet 2004. január 1-én lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester