Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (I. 29.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdés a, pontjában kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép 2004. február 1-jétől

2. § 2004. január hóban jelen rendelet hatálya alá eső intézményi térítési díjak összegére „az adókról járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről” szóló 2003. évi XCI. tv. 84. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

3. § E rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet az 5/2004. (I. 29.) ök. rendelethez

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2004. február 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak ÁFA nélkül a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás
- 3 x étkezés: 189,-
Óvodai ellátás
- tízórai: 36,-
- ebéd: 134,-
- uszonna: 32,-
- 3 x étkezés: 202,-
Általános iskolai ellátás
- tízórai: 45,-
- ebéd: 173,-
- uzsonna: 41,-
- 3 x étkezés: 259,-
Középiskolai ellátás
- ebéd: 182,-
Nyári napközis tábor
- tízórai: 45,-
- ebéd: 173,-
- uzsonna: 41,-
- 3 x étkezés: 259,-