Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (VI. 30.) *  önkormányzati rendelete

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) *  ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) kapott felhatalmazás, valamint Budapest Főváros Közgyűlése többször módosított 35/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban FÖR 1) és a 36/1993. (XI. 15.) (a továbbiakban: FÖR 2) fővárosi közgyűlési rendeleteinek keretei között az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 13. §-a új, (6) bekezdéssel egészül ki:

„Az e rendelet 4. számú mellékletét képezi a méltányossági lakáskérelmek elbírálásához szükséges környezettanulmány

- formanyomtatvány.”

2. § A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

„Lakás bérleti joga kizárólag másik, beköltözhető, magántulajdonban lévő lakás tulajdonjogára vagy önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogára cserélhető.”

3. § Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester