Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2004. (XI. 26.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. számú rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § Jelen rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk
jegyző polgármester

Melléklet a 44/2004. (XI. 26.) ök. rendelethez

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2005. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak ÁFA nélkül a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás - 3 x étkezés 208,-
Óvodai ellátás - tízórai 38,-
- ebéd 144,-
- uzsonna 34,-
- 3 x étkezés 216,-
Általános iskolai ellátás - tízórai 48,-
- ebéd 184,-
- uzsonna 44,-
- 3 x étkezés 276,-
Középiskolai ellátás - ebéd 194,
Nyári napközis tábor - tízórai 48,-
- ebéd 184,-
- uzsonna 44,-
- 3 x étkezés 276,-