Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2004. (XII. 3.) önkormányzati rendelete * 

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet *  módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Ltv) 34-35. §-i, valamint a Budapest Főváros Közgyűlésének 50/1995. (X. 20.) sz. Kgy. Rendelete 21. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) ha az ingatlan 5 éven belül teljes vagy jelentős szerkezeti felújításban részesült, 5%-kal.”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának alap-mértékét (alapdíj) az Ltv. és más jogszabályi felhatalmazás alapján

2005. február 1-től 136 Ft/m2/hó

összegben határozza meg a szociális alapon bérbe adott lakások esetében.

Az egyes komfortfokozatok tényleges bérleti díját az alábbiak szerint kell kiszámítani:

összkomfortos: alapdíj x 1,15
komfortos: alapdíj x 1,00
félkomfortos és műterem lakás: alapdíj x 0,625
komfort nélküli: alapdíj x 0,28
szükséglakás: alapdíj x 0,22.”

3. § Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A piaci alapú bérlakások bérleti díja 2005. február 1-től:

Összkomfortos: 888 Ft/m2
Komfortos: 634 Ft/m2
Félkomfortos: 508 Ft/m2
Komfort nélküli: 254 Ft/m2.”

4. § (1) Ez a rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet szabályait a rendelet hatályba lépése előtt megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester