Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2005. (V. 30.) *  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló -többször módosított- 31/1999. (XI. 1.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 3. § (2) bekezdésének felvezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat méretarányos címerét - engedély nélkül - mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti c)-h) pont megjelölése d)-i) pontra változik.

[(2) Az Önkormányzat méretarányos címerét - engedély nélkül - mint díszítő és utaló jelképet használni lehet.]

c) a Polgármesteri Hivatal erre külön intézkedéssel feljogosított köztisztviselője hivatali névjegykártyáján.”

3. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester