Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006. (XII. 15.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. § Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 32/2006. (XII. 15.) ök. rendelethez

Melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2007. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak ÁFA nélkül a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás - 3 x étkezés: 225,-
Óvodai ellátás - tízórai: 42,-
- ebéd: 160,-
- uzsonna: 38,-
- 3 x étkezés: 240,-
Általános iskolai ellátás - tízórai: 53,-
- ebéd: 205,-
- uzsonna: 49,-
- 3 x étkezés: 307,-
Középiskolai ellátás - ebéd: 216,-
Nyári napközis tábor - tízórai: 53,-
- ebéd: 205,-
- uzsonna: 49,-
- 3 x étkezés 307,-