Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007. (XII. 4.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelet módosításáról

a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 2. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„2. § (4) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérének megállapításánál az önkormányzat figyelembe veszi, hogy a lakásbérleti jogviszony, szociális, vagy költségelvű vagy piaci alapú bérleti jogviszonyból keletkezett.”

2. § Az R. 5. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„5. § (1) Az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának alap-mértéke (alapdíj) az Ltv. és más jogszabályi felhatalmazás alapján a szociális alapon bérbe adott lakások esetében.

2008. január 1-től 181 Ft/m2/hó.”

3. § Az R. 5. §-ának (5) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (5) A költségelvű bérlakások bérleti díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.”

4. § Az R. 5. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„5. § (6) A piaci alapú bérlakások bérleti díját e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.

(2) Az R.. hatálya alá tartozó, folyamatban lévő ügyekben a kérelem benyújtásakor hatályban lévő rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

b) az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép,

c) az R. a 3. számú melléklettel egészül ki.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 21/2007. (XII. 4.) ök. rendelethez

1. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú, szociális alapon bérbe adott lakások bérleti díja
2008. január 1-től

Lakás komfortfokozata
Bérleti díj alapértéke
Ft/m
2/hó
Szorzók Tényleges bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos 181,- 1,100 199,-
Komfortos 181,- 1,000 181,-
Félkomfortos 181,- 0,650 118,-
Komfort nélküli 181,- 0,450 81,-
Szükséglakás 181,- 0,350 63,-

2. melléklet a 21/2007. (XII. 4.) ök. rendelethez

2. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

Az önkormányzati tulajdonú, költségelven bérbe adott lakások bérleti díja
2008. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj alapértéke
Ft/m
2/hó
Szorzók Tényleges bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos 181,- 1,650 299,-
Komfortos 181,- 1,500 272,-
Félkomfortos 181,- 0,975 176,-
Komfort nélküli 181,- 0,675 122,-
Szükséglakás 181,- 0,525 95,-

3. melléklet a 21/2007. (XII. 4.) ök. rendelethez

3. melléklet a 42/2003. (XI. 28.) ök. rendelethez

A piaci alapú bérlakások bérleti díja
2008. január 1-től

Lakás komfortfokozata Bérleti díj
Ft/m
2/hó
Összkomfortos lakás 1067,-
Komfortos lakás 761,-
Félkomfortos lakás 610,-
Komfort nélküli lakás 303,-