Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (I. 31.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § A R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés bruttó nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.”

2. § A R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fizetendő személyi térítési díj a 3. § (1) bekezdésében meghatározott, a Gyvt. szerinti normatív kedvezményekkel csökkentett összeg.”

3. § Az R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

4. § A rendelet 2008. február 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

Melléklet a 2/2008. (I. 31.) ök. rendelethez

2. sz. melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2008. február 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak forintban

Megnevezés Szülők által fizetendő intézményi térítési díj összege (Ft)
Bölcsődei ellátás
3-szori étkezés 300
Óvodai ellátás
Tízórai 55
Ebéd 210
Uzsonna 50
3-szori étkezés 320
Általános iskolai ellátás
Tízórai 70
Ebéd 270
Uzsonna 65
3-szori étkezés 410
Középiskolai ellátás
Ebéd 290
Nyári napközis tábor
Tízórai 70
Ebéd 280
Uzsonna 60
3-szori étkezés 410