Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (IV. 3.) önkormányzati rendelete * 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV. 7.) ök rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2008. (IV. 7.) ök rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vendéglátóipari, valamint élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó üzlet 23 óra és 05 óra között - a (2) és (3) bekezdésben valamint a 4. § és 5. §-ban foglalt kivétellel - nem tarthat nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott korlátozás nem terjed ki

a) a működési engedélye szerinti melegkonyhás vendéglátóhelyekre

b) az üzemanyagtöltő állomásokon működő vendéglátóipari és élelmiszer kereskedelmi üzletekre

c) a működési engedélye szerinti szeszes italt nem forgalmazó vendéglátóhelyekre, élelmiszerüzletekre

d) jelen rendelet mellékletében felsorolt üzletekre.”

2. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 3. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás december 31. és január 1. napjára, valamint a kiemelkedő nemzetközi sportesemények: Olimpia, Labdarúgó Európa-, vagy Világ Bajnokság televíziós közvetítési idejére nem vonatkozik, amennyiben a vendéglátó egységben azt sugárzó televíziós készülék van elhelyezve.”

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 2. §-a hatályát veszti.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. 4. §-a (1) bekezdésének „22 óra és 06 óra közötti” szövegrésze helyébe a „23 óra és 05 óra közötti” szövegrész lép.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R. kiegészül a jelen rendelet mellékletével.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester

Melléklet a 9/2009. (IV. 3.) ök. rendelethez

Helyrajzi számok
Asia Center 91100/19
China Mart 91100/16
M3 autópálya be- és kivezető szakasza - M3 - Mogyoród útja - belterületi határ - 98108/2 helyrajzi szám
- M3 - Felsőkert út - Mogyoród útja - 98096 helyrajzi számok által behatárolt terület
Pólus Center 91096/24
Rákospalota-Újpest MÁV állomás 88195
Városkapu utca mentén lévő terület 98095/2
98109/13, 17, 39, 40, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56
98113/7 , 11, 13, 14