Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete * 

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester

Melléklet a 36/2009.(XII. 23.) ök. rendelethez

2. melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2010. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak (25%-os ÁFA-val növelve):

Megnevezés Az intézményi térítési díj összege (Ft)
Bölcsődei ellátás
3-szori étkezés 365
Óvodai ellátás
Tízórai 69
Ebéd 254
Uzsonna 64
3-szori étkezés 380
Általános iskolai ellátás
Tízórai 85
Ebéd 329
Uzsonna 80
3-szori étkezés 490
Középiskolai ellátás
Ebéd 355
Nyári napközis tábor
Tízórai 85
Ebéd 345
Uzsonna 74
3-szori étkezés 500