Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelete * 

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet - továbbiakban: Rendelet - módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 4. § (1) bekezdésében az „1. mellékletének I. része tartalmazza” az „1. mellékletének 1.1. pontja tartalmazza” szöveg lép.

2. § A Rendelet 4. § (4) bekezdésében az „ a szolgáltatásnyújtás telephelyeit e rendelet 1. sz. mellékletének II. része tartalmazza” az „ a szolgáltatásnyújtás székhelyeit e rendelet 1.2. pontja tartalmazza” szöveg lép.

3. § A Rendelet 1. mellékletének e rendelet 1. melléklete, a Rendelet 2. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1. melléklet a 15/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletéhez

1.1. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei

Házi Gondozó Szolgálat - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Szociális Konyha és Nappali Melegedő - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Idősek Klubja - 1154 Bp. Arany J. u. 51.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Fejlesztő Gondozó Központ - 1158 Bp. Molnár V. u. 94-96.

Gondozó Ház - 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34.

„FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ - 1155 Bp. Kolozsvár u. 4/b.

„FIÓKA” telephelye - 1158 Bp. Pestújhelyi út 32.

1.2. Ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány:

Szociális Gondozási Központ - 1152 Bp. Aporháza u. 63.

Félúton Alapítvány: 1172 Bp. Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása

Humán Sztráda Kft.: 1172 Bp. Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása”

2. melléklet a 15/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi *  és személyi *  térítési díjak
2010. évben

2.1. Étkeztetés

2.1.1. Saját elvitel és Szociális Konyhán helyben fogyasztás esetén

A B C
1. Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
2. 0 - 28.500,-Ft 350,- Ft/nap 110,- Ft/nap
3. 28.501,- Ft - 42.750,- Ft 350,- Ft/nap 160,- Ft/nap
4. 42.751,- Ft - 57.000,- Ft 350,- Ft/nap 210,- Ft/nap
5. 57.001,- Ft - 71.250,- Ft 350,- Ft/nap 270,- Ft/nap
6. 71.250,- felett 350,- Ft/nap 350,- Ft/nap

2.1.2. Házhozszállítás esetén

A B C
1. Egy főre jutó jövedelem Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
2. 0 - 28.500,-Ft 530,- Ft/nap 200,- Ft/nap
3. 28.501,- Ft - 42.750,- Ft 530,- Ft/nap 270,- Ft/nap
4. 42.751,- Ft - 57.000,- Ft 530,- Ft/nap 350,- Ft/nap
5. 57.001,- Ft - 71.250,- Ft 530,- Ft/nap 440,- Ft/nap
6. 71.250,- felett 530,- Ft/nap 530,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének a 30%-a. /a 2.1.1. és a 2.1.2. pontra egyaránt vonatkozik/

2.2. Házi segítségnyújtás

2.2.1. Intézményi térítési díj: 1.360,- Ft/óra

2.2.2. Személyi térítési díj:

A B
1. Egy főre jutó jövedelem Fizetendő összeg
2. 0 - 28.500,- Ft 100,- Ft/óra
3. 28.501,- Ft - 42.750,- Ft 250,- Ft/óra
4. 42.751,- Ft - 71.250,- Ft 450,- Ft/óra
5. 71.251,- Ft - 99.750,- Ft 700,- Ft/óra
6. 99.751,- Ft -128.250,- Ft 900,- Ft/óra
7. 128.250,- Ft felett 1.360,- Ft/óra

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének 25%-a.

2.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2.3.1. Intézményi térítési díj: 290,- Ft/nap, 8.700,- Ft/hó

2.3.2. Személyi térítési díj: 290,- Ft/nap, 8.700,- Ft/hó

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelemének a 2%-a.

2.4. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

2.4.1. Intézményi térítési díj: 4.330,- Ft/nap, 129.900,- Ft/hó

2.4.2. Személyi térítési: díj 77.940,- Ft/hó, de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 60%-a.

2.5. Idősek Klubja

2.5.1. Gondozás igénybevétele esetén

A B
1. Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
2. 590,- Ft/nap 100,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 15%-a.

2.5.2. Gondozás és étkezés igénybevétele esetén

2.5.2.1. Intézményi térítési díj gondozás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 450,- Ft/nap 590,- Ft/nap 1.040,- Ft/nap

2.5.2.2. Intézmény térítési díj gondozás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevételi esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 580,- Ft/nap 590,- Ft/nap 1.170,- Ft/nap

2.5.2.3. Személyi térítési díj

A B C
1. Egy főre jutó jövedelem Gondozás igénybevétele és egyszeri étkezés (ebéd) esetén Gondozás igénybevétele és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) esetén
2. 0 - 28.500,- Ft 130,- Ft/nap 140,- Ft/nap
3. 28.501,- Ft - 42.750,- Ft 260,- Ft/nap 280,- Ft/nap
4. 42.751,- Ft - 64.125,- Ft 310,- Ft/nap 330,- Ft/nap
5. 64.126,- Ft - 85.500,- Ft 360,- Ft/nap 380,- Ft/nap
6. 85.500,- Ft felett 480,- Ft/nap 520,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.

2.6. Fejlesztő Gondozó Központ

2.6.1. Intézményi térítési díj felnőtt *  esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 1.180,- Ft/nap 6.140,- Ft/nap 7.320,- Ft/nap

2.6.2. Személyi térítési díj kerületi lakóhelyű felnőtt esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 420,- Ft/nap 100,- Ft/nap 520,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.

2.6.3. Személyi térítési díj nem kerületi lakóhelyű felnőtt esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 650,- Ft/nap 100,- Ft/nap 750,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.

2.6.4. Intézményi térítési díj gyermek *  esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 642,- Ft/nap 4.930,- Ft/nap 5.570,- Ft/nap

2.6.5. Személyi térítési díj gyermek esetén

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 320,- Ft/nap 100,- Ft/nap 420,- Ft/nap

2.7. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

2.7.1. Intézményi térítési díj

A B C
1. Gondozás Étkezés
2. Szociális foglalkoztatásban részt vevő Szociális foglalkoztatásban részt nem vevő
3. 5.940,-Ft/nap 4.300,- Ft/nap 860,- Ft/nap

2.7.2. Személyi térítési díj

A B C
1. Étkezés Gondozás Összesen
2. 430,- Ft/nap 100,- Ft/nap 530,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a. ”