Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (III. 31.) *  önkormányzati rendelete

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 15/2004. (IV. 14.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 15/2004. (IV. 14.) ök. rendelete - továbbiakban: Rendelet - módosítására a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester