Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV. 29.) *  önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelete - továbbiakban: Rendelet - módosítására a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1. melléklet a 18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez *