Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (V. 5.) *  önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, továbbá a 48. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester