Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2011. (XII. 15.) *  önkormányzati rendelete

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendelet módosításáról

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bek. c) pontban kapott felhatalmazás alapján a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendelete (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezések

2. § (1) Ez a rendelet 2011. december 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k. László Tamás s.k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére