Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VI. 6.) *  önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete egyes önkormányzati rendeleteiben foglalt szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester