Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2012. (XII. 20.) *  önkormányzati rendelete

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1-12. § * 

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott pályázatokra és kérelmekre kell alkalmazni.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1-3. melléklet az 51/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez *