Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2014. (XII. 18.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a képviselő-testület szervei hatáskörével összefüggő módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a lakossági kezdeményezésű közműépítések önkormányzati támogatásáról szóló 9/1998. (IV. 15.) ök. rendelet,

az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet,

a lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelet,

az önkormányzati biztosról szóló 42/2000. (X. 26.) ök. rendelet,

a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) ök. rendelet,

az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet,

a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet,

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII. 8.) ök. rendelet,

a kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II. 26.) ök. rendelet,

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működéséről szóló 15/2004. (IV. 14.) ök. számú határozat rendelet,

a XV. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 17/2004. (IV. 1.) ök. rendelet,

képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról szóló 21/2004. (IV. 30.) ök. rendelet,

a lakásfenntartási támogatásokról szóló 27/2004. (VI. 9.) ök. rendelet,

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet,

az adósságkezelésről szóló 8/2005. (IV. 4.) ök. rendelet,

a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyújtható vissza nem térítendő önkormányzati támogatásról szóló 14/2005. (V. 3.) ök. rendelet,

a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet,

a civil szervezetek pályázati önkormányzati támogatásáról 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet,

egyes képviselő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról szóló 27/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet,

az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről szóló 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet,

az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek részére nyújtható támogatásokról szóló 9/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet,

a köztéri műalkotások állításának rendjéről szóló 14/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet,

a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról szóló 15/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet,

a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet,

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 35/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet,

a Budapest, XV. kerület építészeti és városszerkezeti értékeinek helyi védelméről szóló 36/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet,

Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet,

a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat tulajdonában álló Nyugdíjasházban levő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2013. (II. 4.) önkormányzati rendelet,

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet,

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet,

az önkormányzati pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet,

a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § A 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet

a) * 

b) 3. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

c) 4. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

d) 4. § (7) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

e) 6. § (8) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

f) 6. § (9) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

g) 8. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi és Jogi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg * 

lép.

6-27. § * 

28. § A 28/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet

a) * 

b) 26. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg, * 

c) 27. § (2) bekezdésében a „Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság” szövegrész helyébe „Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg * 

d)-g) * 

lép.

29-39. § * 

Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1-13. melléklet a 37/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez *