Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (IV. 1.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerület parkolási rendjéről szóló 39/2005. (XII. 23.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület parkolási rendjéről szóló 39/2005. (XII. 23.) ök. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(3) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

Melléklet a 17/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez *