Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (XI. 30.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1-20. § * 

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően benyújtott kérelmekre vonatkozóan kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika s.k. Hajdu László s.k.
jegyző polgármester

1-3. melléklet a 42/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez *