Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (X. 10.) *  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet módosításáról és a települési közterület-felügyeletről szóló 34/2000. (IX. 12.) ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképei, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota név használatáról szóló 31/1999. (XI. 1.) ök. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el.

1-7. § * 

8. § Hatályát veszti

a)-b) * 

c) a Rendelet 6. § (2) bekezdése b) pontjában *  az (5) bekezdésében a „(lobogója)”;

d)-e) * 

szövegrész.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester