Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III. 1.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról és a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására; valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére a következőket rendeli el:

1. § Az R. 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A. § (1) Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában, az adott évben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére az Év Közalkalmazottja Díjat alapítja.

(2) Budapest XV. kerületi Év Közalkalmazottja Díj (továbbiakban: Év Közalkalmazottja Díj) a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában, közalkalmazotti jogviszonyban, valamint a Szociális Rehabilitációs Alapítványnál a családgondozás, a gyermekvédelem és a hajléktalan ellátás területén munkaviszonyban alkalmazott személynek adományozható.

(3) Az Év Közalkalmazottja Díj legfeljebb 16 fő részére adományozható az alábbi kategóriák szerint:

a) a bölcsődei gondozás területén az Év Kisgyermeknevelője,

b) a bölcsődei gondozás területén az Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja,

c) az óvodai nevelés területén az Év Óvodapedagógusa,

d) az óvodai nevelés területén az Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja,

e) a szociális ellátás területén az Év Szociális Munkása,

f) a szociális ellátás területén az Év Szociális Gondozója/ vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja,

g) az egészségügy területén az Év Szakorvosa,

h) az egészségügy területén az Év Egészségügyi Szakdolgozója,

i) a kultúra és sportszervezés területén az Év Kulturális és Sportszervezési Dolgozója,

j) az intézmények működtetése területén az Év Intézmény Működtetési Dolgozója,

k) a köznevelés területén az Év Pedagógusa,

l) a családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén az Év Családgondozója.

(4) Az Év Közalkalmazottja Díjat a (3) bekezdésben meghatározott kategóriánként 1 fő nyerheti el, kivéve az „Év Óvodapedagógusa”, mely évente 2 fő, illetve az „Év Pedagógusa”, mely évente 4 fő részére adományozható.

(5) Az Év Közalkalmazottja Díjat nem kaphat az, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(6) Az Év Közalkalmazottja Díj posztumusz nem adományozható.

(7) Az Év Közalkalmazottja Díj adományozására az érintett intézmények vezetői, és a Szociális Rehabilitációs Alapítvány igazgatója a feladatellátásukat érintő kategóriákban, részletes indoklással ellátott javaslatot tesznek. Egy intézmény kategóriánként legfeljebb 3 személyt javasolhat, kivéve az Észak-Pesti Tankerületi Központ vezetője, aki legfeljebb 8 személyre tehet javaslatot.

(8) Az Év Közalkalmazottja Díj ünnepélyes átadására minden évben az Önkormányzat által szervezett ágazati kerületi rendezvényen kerül sor.

(9) Az Év Közalkalmazottja Díj odaítéléséről a polgármester dönt.

(10) Az Év Közalkalmazottja Díj esetében az elismert rövid életútját nem kell közzétenni.”

2. § Az R. 13/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/B. § (1) Az „Év Kisgyermeknevelője” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kisgyermeknevelői tevékenységet végzett.

(2) Az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő bölcsődei munkát segítő tevékenységet végzett.

(3) Az „Év Kisgyermeknevelője” és az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” címet a Bölcsődék Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(4) Az „Év Óvodapedagógusa”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvoda pedagógusi tevékenységet végzett.

(5) az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében, óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvodai munkát segítő tevékenységet végzett.

(6) Az „Év Óvodapedagógusa”, és az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja” a címet Pedagógusnap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(7) Az „Év Szociális Munkása” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(8) Az „Év Szociális Gondozója/ vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja”, cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a szociális és idősellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(9) Az „Év Szociális Munkása” és az „Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja” címet a Szociális Munka Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év október 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(10) Az „Év Szakorvosa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az egészségügy területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő gyógyító, prevenciós tevékenységet végzett.

(11) Az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az egészségügy területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő egészségügyi, prevenciós tevékenységet végzett.

(12) Az „Év Szakorvosa” és az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” címet Semmelweis Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év május 31. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(13) Az „Év Kulturális és Sportszervezési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a kultúra vagy a sport területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kulturális vagy sportszervezői tevékenységet végzett.

(14) Az „Év Kulturális és Sportszervezési Dolgozója” címet a Költészet Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(15) Az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az önkormányzati intézmények működtetése területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(16) Az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” címet Pedagógus Napon adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(17) Az „Év Pedagógusa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézményekben oktató-nevelő munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végzett.

(18) Az „Év Pedagógusa” címet Pedagógus Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(19) Az „Év Családgondozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő szociális és családgondozói tevékenységet végzett.

(20) Az „Év Családgondozója” címet a Szociális Munka Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év október 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.”

3. § Az R. 13/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/C. § (1) Az Év Közalkalmazottja Díj mellé juttatásként díszoklevél, emlékplakett és bruttó 100.000 Ft jár.

(2) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Közalkalmazottja Díjban részesített személy nevét,

c) az Év Közalkalmazottja Díj kategória szerinti megnevezését,

d) az Év Közalkalmazottja Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

e) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét tartalmazza

(3) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Közalkalmazottja Díjban részesített személy nevét,

c) az Év Közalkalmazottja Díj kategória szerinti megnevezését, valamint

d) az adományozás évét tartalmazza.”

4. § Az R. 13/D. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az 1956-os Díj mellé juttatásként díszoklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett és bruttó 200.000 Ft jár. A posztumusz kitüntető díjjal anyagi elismerés nem jár.”

5. § Az R. 13/D. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett egyoldalas, kör alakban a Budapest XV. kerületi 1956. október 23. Díj feliratot, alatta a Lobogás emlékművet és az adományozás évszámát ábrázolja.”

6. § Az R. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elismerésekkel járó jutalom adóköteles.”

7. § Hatályát veszti a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII. 7.) ök. rendelet

a) 6. §-a és

b) 11. § (1) bekezdés c) pontja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika s.k. Hajdu László s.k.
jegyző polgármester